Speel-o-theek Reglement

Speelgoedreglement

Het lenen en terugbrengen van speelgoed kan alleen tijdens de openingstijden van de speelotheek:.
Woensdag: 9.30 – 11.30 uur Vrijdag: 9.30 – 11.30 uur
In de schoolvakanties gelden andere openingstijden.

• Lidmaatschap kost 20 euro per jaar voor een gezinskaart
• Met een gezinskaart kunnen per keer 4 stuks speelgoed geleend          worden.
• De uitleentermijn van speelgoed is 3 weken.
• In de zomervakantie mag speelgoed voor 6 weken geleend                      worden.
• Let op: Wanneer u speelgoed leent, dient u zich bewust te zijn van      het feit dat u het speelgoed in bruikleen heeft. Het speelgoed valt        onder uw verantwoordelijkheid zodra u de speelotheek ermee              verlaat en u dient het speelgoed compleet in te leveren. Wij gaan          er vanuit dat u het speelgoed compleet en schoon heeft mee                  gekregen, kijkt u het dus a.u.b. na bij het lenen.
• Als speelgoed kwijt of stuk is geraakt, wilt u dit dan zo snel                        mogelijk bij ons melden. Wacht dus niet tot u het speelgoed terug        brengt.
• Als u te laat bent met het terug brengen van het speelgoed wordt        €1,- boete berekend per week per stuk speelgoed.
• Bij kwijt geraakt speelgoed kunt u nog één uitleentermijn                          verlengen om het speelgoed te zoeken. Als een onderdeel niet                retour komt of kapot is, zullen we daarvoor een boetebedrag in            rekening brengen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de          waarde van het speelgoed en of na vermissing van het onderdeel          nog met het speelgoed gespeeld kan worden. De organisatie zal            daarom per keer bekijken wat de hoogte van de boete zal zijn. Bij        een volgend bezoek dient dit betaald te worden.

De speelotheek werkt hetzelfde als een bibliotheek. Wanneer u lid bent, kunt u speelgoed lenen. Met een gezinskaart kunt u voor 20 euro per jaar 4 stuks speelgoed per keer lenen. Het speelgoed kan voor 3 weken worden geleend. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met 3 weken. Voor uitgebreide informatie over het lenen van speelgoed, zie ons reglement.