Tagarchief: bezuidenhout west

Veel vragen over onderzoek dodelijke schietpartij

Bron: Politie.nl

Den Haag – Sinds de dodelijke schietpartij aan de Jan van Riebeekstraat, woensdagavond 8 november, leven er in de (sociale) media, de wijk en bij de nabestaanden veel vragen over de omstandigheden rondom de dood van de 52-jarige Hagenaar. Hoewel het rechercheteam omwille van het onderzoek op dit moment niet inhoudelijk op alle geruchten in kan gaan, hecht de politie er waarde aan dit toe te lichten.

De 52-jarige Hagenaar kwam woensdagmiddag om het leven toen hij voor zijn woning werd neergeschoten. Direct werd een Team Grootschalige Opsporing opgericht dat, onder leiding van een officier van Justitie, sindsdien de zaak onderzoekt. Een 31-jarige Hagenaar die woensdagavond werd aangehouden, is inmiddels weer in vrijheid gesteld.

Op social media, in de wijk, in de media en onder de nabestaanden van het slachtoffer leven logischerwijs veel vragen rondom deze zaak en de omstandigheden die hebben geleid tot de dood van de Hagenaar. De TGO-teamleider legt uit: “We begrijpen heel goed dat er ontzettend veel vragen leven. Uiteraard horen wij ook alle geruchten die de ronde doen en zijn alert op informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn. Voor het slachtoffer, en voor zijn nabestaanden, zetten wij alles op alles om te achterhalen wat er is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En juist in het belang van het onderzoek is het nu zaak om zorgvuldig alles te onderzoeken. Op dit moment ingaan op vragen en geruchten, zou het onderzoek in een later stadium kunnen dwarsbomen. Daarom kiezen wij er op dit moment voor niet inhoudelijk op de zaak in te gaan. Zodra het onderzoek die ruimte biedt of dat noodzakelijk is, komen wij met informatie naar buiten.”

Opsporingsprogramma’s
In de hoop meer informatie over de zaak binnen te krijgen, vraagt het rechercheteam dinsdagavond 14 november aandacht voor de zaak in de opsporingsprogramma’s Team West (TV West) en Opsporing Verzocht (NPO1).

Tips
Mensen die voor die tijd informatie hebben die voor het onderzoek relevant kan zijn, worden met klem verzocht contact op te nemen met het TGO-team via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.

Steeds meer bekend over de moord in de Van Riebeekstraat

De politie heeft inmiddels bevestigt dat het slachtoffer van de schietpartij van afgelopen woensdag de 52-jarige Ahmad Mola Nissi is.  Hij was leider van de Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA). Die beweging strijdt voor de onafhankelijkheid van Ahwaz, een gedeelte van Iran. De Arab Struggle Movement werd in 1999 opgericht door Nissi en zou een groep zijn van Arabische nationalistische opstandelingen.

Naar verluid is het slachtoffer drie keer in zijn hoofd geschoten. Volgens anderen was het niet de eerste aanslag op hem. Ook werd al gesuggereerd dat Iran achter deze moord zit. Daarmee lijkt het te gaan om een liquidatie.

De politie heeft na de schietpartij iemand aangehouden. Volgens een buurtbewoner wees een zoon van het slachtoffer de man aan. Hij rende weg toen agenten hem wilden benaderen. Na een korte achtervolging werd de man aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Zijn betrokkenheid bij de schietpartij wordt door de recherche onderzocht.

Extra begeleiding voor geschrokken buurtbewoners na schietpartij
Bewoners en omwonenden van de Jan van Riebeekstraat krijgen hulp aangeboden. Gisteren vond er een bijeenkomst plaats in wijkcentrum Bezuidenhout-West, waarbij hulpverleners, de wijkagent en burgemeester Pauline Krikke aanwezig waren. Ook komend weekend is het centrum geopend voor wie behoefte heeft aan een gesprek.

Stadsontbijt Bezuidenhout-West 27 juni 2017

Vertrouwen op Haagse Kracht is het motto van het college van burgemeester en wethouders. Ideeën en initiatieven uit de stad zijn bepalend voor de toekomst van Den Haag.

Tijdens het Stadsontbijt krijgen Hagenaars de gelegenheid daarover te praten met de burgemeester en de wethouders. Ieder kwartaal wordt er op een dinsdag tussen 7.45 en 8.45 uur een Stadsontbijt georganiseerd. Hagenaars worden uitgenodigd via het stadsdeel waar de ontmoeting plaatsvindt. Op deze pagina vindt u fotoverslagen van de bijeenkomst in Bezuidenhout West op 27 juni jl.

Informatieavond snelladers Jan Pietersz. Coenstraat

De gemeente Den Haag organiseert op dinsdagavond 18 april een informatieavond met als onderwerp de snellader in de Jan Pietersz. Coenstraat.

Hiervoor worden de bewoners van Bezuidenhout West uitgenodigd. De Bewonersbrief april 2017 Snellader Bea (pdf, 564 kB) zal aanstaande vrijdag worden bezorgd.

Vanzelfsprekend bent ook u op dinsdag 18 april uitgenodigd om geïnformeerd te worden.

Groenstrook in Bezuidenhout West gedoopt tot ‘Van Gogh Park’

*De naam van een illustere landgenoot is in Bezuidenhout vereeuwigd. De bewoners van Bezuidenhout West hebben er zelf voor gekozen om de groenstrook langs het Haagse Startstation Erasmuslijn (HSE) een naam te geven: ‘Van Gogh Park’.

Bewoners mochten in september vorig jaar namen opgeven voor de groenstrook. Daaruit zijn door de gemeente drie namen gekozen. Vervolgens mochten de bewoners van Bezuidenhout West zelf stemmen op hun favoriete naam. Naast het groen kun je nu bankjes, een voetbaldoel en een basketbalveldje vinden.

Wethouder Boudewijn Revis vindt het mooi dat op deze manier de Haagse geschiedenis levend wordt gehouden. “Vincent van Gogh noemde Den Haag zijn tweede huis. Dan is het fraai als die naam in het Bezuidenhout ook tastbaar wordt, zeker als het van de bewoners zelf is. Zij hebben veel bijgedragen aan de inrichting van deze groenstrook. Hierdoor ontstaat er een mooie begroeide wand langs de HSE. Op deze manier wordt dit ook een aantrekkelijke plek om te verblijven en elkaar te ontmoeten.”

De groenstrook is bepalend voor de stadsentree via het spoor vooral richting het Beatrixkwartier. Daarnaast eindigt de groenstrook op het Anna van Buerenplein dat onderdeel uitmaakt van de Haagse Loper. De Haagse Loper is voor forensen, inwoners van Den Haag, recreanten en toeristen een belangrijke looproute richting de Haagse binnenstad, maar ook een bestemming voor duizenden werknemers.

De gekozen naam voor de groenstrook vindt zijn oorsprong in 1881-1883 toen Vincent van Gogh in Bezuidenhout West woonde. Aan de Hendrick Hamelstraat 8-22 is ter nagedachtenis een plaquette te vinden. In die tijd woonde Vincent aan de Derde straat van de Schenkweg. Achtereenvolgens op de nummers 138 en 136. Deze zijstraat had nog geen naam, maar zou in 1884 Schenkstraat genoemd worden, met respectievelijk de huisnummers 9 en 13.
Beide woningen waren eerste etages, die Vincent in onderhuur kreeg. Nog altijd speelt Van Gogh een rol in de wijk. Kunstvoorwerpen in de openbare ruimte en een historisch bord bij de entree van de wijk verwijzen naar zijn leven en werk.

Vanuit de Haagse geschiedenis gezien is het werk van Vincent van Gogh belangrijk, omdat hij stukjes Den Haag heeft vastgelegd, die door geen enkele andere schilder of fotograaf tot onderwerp zijn gekozen. Hij voegt dus iets toe aan het beeld van het negentiende-eeuwse Den Haag.

Onthulling naambord groenstrook Bezuidenhout West na komst van de HSE

Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) zal de naam onthullen van de nieuwe groenstrook in de wijk Bezuidenhout-West. Deze naam is zelf gekozen door de bewoners van deze wijk en zal een bijzondere naam dragen. Nadat de HSE (Haags Startstation Erasmuslijn) was aangelegd is er direct begonnen met de aanleg van deze nieuwe groenstrook die op verzoek van de bewoners een naam heeft gekregen.

De onthulling vindt plaats op woensdag 22 februari 2017 om 16 uur.
De locatie is Hoek Laurens Reaelstraat/Jan van Riebeekstraat.

Stadsdeel-directeur Lilianne Blankwaard: Wijkpark Bezuidenhout West wordt 22 februari geopend

Bron: Den Haag FM
Door Tess Fluit

Rondje Den Haag

Stadsdeeldirecteur Lilianne Blankwaard

Deze week sprak Justin Verkijk in Haagse Ochtendradio met Lilianne Blankwaard (kleine foto) over Haagse Hout. “De Groenstrook is aangepakt, die ligt in Bezuidenhout West, langs het spoor van de Erasmusweg. Dat is nu een mooi recreatieveld. Volgende week woensdag onthult wethouder Boudewijn Revis de bijnaam van het nieuwe terrein.” Wat dat wordt, wil Lilianne nog niet zeggen. “Wel kun je denken aan een persoon, iemand die er een lange tijd geleden heeft gewoond.”

Luister hier naar het interview met Lilianne Blankwaard op Den Haag FM.

Wijkberaad reageert op de gemeentelijke gebiedsvisie Centraal Station Oost

Het wijkberaad heeft op 30 december een brief gestuurd naar de gemeente waarin het een aantal aandachtspunten benoemd die belangrijk zijn voor Bezuidenhout.

In de brief wordt aandacht gevraagd voor een reeks leefbaarheidscriteria waaronder parkeerfaciliteiten, sociale veiligheid, milieu-aspecten en voorzieningen.

Daarnaast wordt gevraagd om het opstellen en toezenden van een zogenaamde “leefbaarheids-effectrapportage”. Daarin zouden scenario’s en modellen moeten worden doorgerekend.

Het Wijkberaad uit zijn zorg over “model 2” van de Haagse Loper (de verbinding tussen binnenstad en de Theresiastraat en het Beatrixkwartier). Het station wordt in dat model teveel een barrière tussen binnenstad en Bezuidenhout.

Verder vraagt het wijkberaad om een gebundelde benadering van alle bouwplannen (zoals afbraak van het conservatorium, het voormalige ministerie van SZW, Monarch 111, KPN, TNO, etc.) binnen de wijk, vooral vanuit de effecten die al deze projecten op de wijk zullen hebben. Gevraagd wordt om een gebiedsregisseur aan te stellen.

Tot slot wordt gevraagd hoe de burgerparticipatie vorm gegeven zal worden.

Op Bezuidenhout.nl vindt  U links op de pagina in het menu een knop naar de bouwprojecten in de wijk. Voor de bovengenoemde brief van het wijkberaad en het overzicht van de bouwprojecten in de wijk kunt u ook hier klikken.

60's and 70's rock in Wijkcentrum Bezuidenhout West

Vrijdag, 10 juni 10, 20:00 – 23:30
Wijkcentrum Bezuidenhout West, Jan van Riebeekplein 90,

Op vrijdagavond 10 juni speelt de Leaseband hun repertoire van bekende nummers uit de jaren ’60 en ’70. Alles komt voorbij: pop, rock, country, rock & roll, blues. Met hun ongedwongen presentatie en swingende muziek wordt het weer een feestje! Aanvang 20.30 uur, zaal gaat om 20.00 uur open. Toegang is gratis en iedereen is welkom!

NL-Doet actie in Bezuidenhout-West: Gezellig Groen en Kleur; doe mee!

Zaterdagochtend 12 maart willen de vrijwilligers gesteund door het – Oranje Fonds – en – NL Doet – samen met u, de bewoners van Bezuidenhout WEST, de mouwen opstropen zodat onze hele wijk er het aankomend jaar weer netjes en fleurig uitziet. Met als doel, een groener en kleuriger Bezuiden Hout West.

Jong en oud, Vrijwilligers gezocht. Iedereen is van harte welkom

Op diverse plekken in de wijk gaan bewoners en vrijwilligers samen aan de slag. Diverse bollen en bloeiende planten zullen in bestaande Boomspiegels (= stuk grond rondom de stam van een boom) en groenstroken geplant worden.

Opfleuractie
Bent u zelf een bewoner van Bezuiden Hout WEST met een voortuintje? Op 12 maart kunnen andere vrijwilligers u helpen er iets heel moois van te maken. Het wordt beslist een lange en mooie zomer, met fleurige en geurige bloemen in onze wijk. Bezuiden Hout WEST wordt misschien wel de mooiste wijk van Den Haag.

Opgeven voor Gezellig Groen en Kleur Bezuidenhout West:

Hier handje2 opgeven – Website NL Doet – https://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=11931.
Of stuur een email voor de Opfleuractie naar: j.dewit@voorwelzijn.nl of b.hageman@voorwelzijn.nl met uw naam, adres, telefoonnummer en geef ook aan: Ja, ik wil helpen met tuinieren of Ik wil graag zelf hulp vragen voor mijn tuin of Ik heb een fleurig idee, nl:

Doet u ook gezellig mee met NLDoet en Opfleuractie ?
Verzamelen: 12 maart om 10.30 uur
Jan van Riebeekplein 90 – 2595 WS ’s-Gravenhage

Wijkcentrum Bezuidenhout-West
In buurtcentrum Bezuidenhout-West kunnen bewoners uit de wijk elkaar ontmoeten. Bezuidenhout-West organiseert verschillende activiteiten.

Bewoners kunnen er bijvoorbeeld terecht voor een kopje koffie, thee of een broodje. Maar ook voor activiteiten in hun vrije tijd, zoals bewegen, bingo, kaarten en bloemschikken. Bezuidenhout-West biedt ook zorg en onderwijs aan of organiseert uitstapjes.

Adres & contact
Jan van Riebeekplein 90
2595 WS Den Haag
Telefoon: (070) 315 10 44