Beeldverslag Workshop 3

Donderdag 8 juli was workshop 3 in het wijkcentrum.

Eindelijk werden er wat zaken concreet en werd er gewaardeerd en geschoven met mogelijke invullingen voor de pleinen!

11059516_867277316694141_135017707499881045_o

De volledige uitwerking van de resultaten komt eraan. Als tipje van de sluier: veelgenoemde zaken die volgens de bewoners een plekje dienen te krijgen of die als ontwerpuitgangspunt gebruikt moeten worden:

  1. een GROENE invulling in welke vorm dan ook!
  2. het PLEINGEVOEL versterken in ontwerp (oa herkenbaarheid, monumentaliteit, uitstraling, ruimte en zicht)
  3. ORDE en RUST op het gebied van stalling van fietsen en minder ruimte (of beter ingebed) voor auto’s
  4. ruimte voor KUNST, SPORT en SPEL
  5. ruimte voor TIJDELIJKE invullingen en evenementen

Zie dit bericht op Facebook voor meer foto’s.

 

Voorbereiding workshop 3 (donderdag 9 juli)

Beste Mede-Bezuidenhouter,

Komende donderdag 9 juli is de derde Workshop pleinen, zoals in de vorige mail aangekondigd.

Op de site vind je een verslag met alle ideeën vanuit de eerste twee workshops.

We willen je vragen om van te voren vast na te denken over het volgende:

  • welke ideeën vind je het meest belangrijk;
  • hoe zou je deze ideeën vorm kunnen geven of kunnen verrijken;
  • voor welke pleinen vind je deze ideeën het meest geschikt.

Het resultaat van deze workshopavond zal zijn dat je (samen met de andere bewoners) aangeeft welke thema’s en ideeën je op wijkniveau in de plannen verwerkt wil zien.

Wij zien je graag donderdagavond (inloop 18:45; start 19:00) in het Wijk- en Dienstencentrum.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep pleinen