Uitnodiging voor vier pleingesprekken (fase 3)

De gemeente heeft het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de pleinen afgerond. De plannen voor vier beeldbepalende pleinen in de derde (en laatste fase) van de herinrichting zullen op afzonderlijke avonden aan de bewoners worden gepresenteerd vanaf eind september. Dat gebeurt tijdens zogenoemde pleingesprekken.

Het voorlopig ontwerp omvat zowel een samenhangend plan voor de openbare ruimte van Bezuidenhout-Oost als per plein een uitgewerkt voorstel voor de inrichting. Dit ontwerp is het resultaat van een aanhoudend enthousiaste inzet van buurtbewoners en de uitkomsten van eerder georganiseerde workshops en een wijkbrede enquête.

Vier pleinavonden
Iedereen die zich betrokken voelt bij de pleinen in Bezuidenhout-Oost is van harte welkom op de onderstaande data:

 • maandag 27 maart:
  plein Cornelis van der Lijnstraat
 • dinsdag 28 maart:
  plein 2e/3e Joan Maetsuyckerstraat
 • woensdag 29 maart:
  Theresiastraat/De Sillestraat
 • donderdag 30 maart:
  De Eerensplein

Op deze avonden zijn uiteraard de direct omwonenden van harte welkom, maar ook iedereen die in Bezuidenhout woont en zich betrokken voelt bij de pleinen is welkom. De pleinen worden immers door de hele wijk gebruikt.

Op de pleinavonden wordt het voorlopig ontwerp gepresenteerd en is er de laatste gelegenheid om het ontwerp aan te passen.

Tijd en locatie:
19.30 uur tot 21.00 uur in het wijkcentrum aan de Johannes Camphuijsstraat 25. Wilt u zich aanmelden via pleinen@bezuidenhout.nl?

Schetsboek

Het schetsboek met de voorlopig ontwerpen kunt u downloaden:

Schetsboek pleinen fase 3 (pdf, 11MB)

In het schetsboek zijn nog geen tekeningen opgenomen voor het De Eerensplein. In verband met de complexiteit van dit plein zijn nog verschillende schetsen in studie. In het pleingesprek op donderdag 30 maart zullen we de laatste stand van zaken toelichten.

Overige pleinen

Voor de kleinere pleinen zijn de inrichtingsvoorstellen meegenomen in de straatontwerpen en in de straatgesprekken besproken en komt er dus geen aparte avond.

Andere pleinen zijn al in de vorige serie pleingesprekken besproken (in september 2016).

Presentatie experimentele inrichting Silleplein

Het De Silleplein wordt heringericht. Het plein zou ongeveer op dezelfde manier heringericht kunnen worden zoals het nu is, maar misschien kan het groen en de openbare ruimte ook groter gemaakt worden door aan één zijde van het plein de straat af te sluiten voor verkeer. De bewoners van het plein, omliggende straten en de wijk waren verdeeld over hoe het plein het best ingericht zou kunnen worden. De gemeente wil daarom een experiment uitvoeren om te ervaren wat afsluiting van de straat zou betekenen.

Het experiment bestaat uit het tijdelijk afsluiten en inrichten van de straat (maximaal 3 maanden), en het gebruik van de openbare ruimte monitoren en evalueren. De tijdelijke inrichting is makkelijk aan te leggen en weer weg te halen en laat het bestaande plantsoen intact.

Op maandag 6 maart is er een bijeenkomst geweest met enkele bewoners rondom het plein, de pleinenwerkgroep, wijkberaad, de gemeente, en bureau Urbanos (die het experiment zal begeleiden en uitvoeren). Tijdens deze bijeenkomst is onder meer gesproken over waarom het experiment plaatsvindt, bezwaren en voordelen van beide varianten, en er is gesproken over de concrete inrichting van het plein tijdens het experiment.

Presentatie Urbanos over experiment (pdf).