Uitslag stemming experiment Silleplein

Het experiment op het De Silleplein is bijna voorbij en door de direct omwonenden is via een stemming een ontwerpvariant gekozen. Een meerderheid van de bewoners heeft gestemd voor de variant waarbij het plein aan één zijde afgesloten is voor verkeer.

Aantal stemmen en opkomst

Op 26 juni zijn 295 unieke stembiljetten verspreid onder huishoudens aan het De Silleplein en de aangrenzende straatdelen. In totaal zijn 136 geldige stemmen uitgebracht wat neerkomt op een opkomstpercentage van 46%.

Er kon worden gekozen uit twee ontwerpvarianten. Variant 1, waarbij het verkeer aan weerszijden van het plantsoen rijdt, kreeg 64 stemmen (47%). Variant 2, waarbij één zijde van het plein wordt afgesloten voor verkeer, kreeg 72 stemmen (53%). Er zijn geen blanco stemmen uitgebracht.

Hoe nu verder

Eind volgende week wordt de tijdelijke inrichting van het plein weer weggehaald en wordt het plein in de oude staat hersteld.

De gemeente maakt nu een voorlopig ontwerp voor het Silleplein waarin de opmerkingen zijn verwerkt die zijn gemaakt in het participatieproces en in de enquêtes.

Verantwoording tellen stemmen

Door de gemeente zijn 295 stembiljetten verspreid, per adres werd 1 stembiljet bezorgd. Ieder stembiljet was voorzien van een unieke toegangscode welke is gebruikt om achteraf te controleren of stemmen gelden zijn uitgebracht.

In totaal zijn 144 stemmen ontvangen, zowel digitaal als op papier. 4 stemmen bleken ingevoerd te zijn met een ongeldige toegangscode. Deze stemmen zijn niet meegeteld.

De overgebleven 140 stemmen zijn gecontroleerd op dubbele codes. Het bleek dat 2 toegangscodes dubbel ingevoerd waren, en 1 toegangscode 3x ingevoerd was. Van deze stemmen zijn alleen de laatst ingevoerde stemmen meegeteld. In totaal zijn er 136 geldige stemmen uitgebracht en geteld.

Er zijn 64 stemmen uitgebracht op variant 1 en 72 stemmen op variant 2. Er zijn geen blanco stemmen uitgebracht.

Herinnering: stemmen experiment / Reminder: voting for experiment

English version below

Herinnering: bewoners rondom het Silleplein hebben nog tot vrijdag 14 juli de mogelijkheid om te stemmen voor een pleinvariant. Meer informatie: stemming Silleplein

English information
Click on the postcard for a translation version.

Reminder: residents around the large square in the De Sillestraat can still vote until Friday July 14 for one of the variants of the square. More information: voting Silleplein