De Eerensplein

Een van de pleinen in de wijk die de naam plein geen eer aan doet. Ondanks de ruime opzet van dit plein wordt deze ruimte helemaal in beslag genomen door wegen, parkeerstraten, fietsstallingen en bushaltes. Het plein is hierdoor een onsamenhangend geheel geworden.

Tijdens workshop 2 werd het plein bezocht door een aantal groepjes met buurtbewoners. Zij stelden vast dat ondanks haar omvang het plein nauwelijks wordt gebruikt door de wijkbewoners. Er zijn tijdens de workshop suggestie gedaan om het plein beter te gaan gebruiken. Zo zijn er ideeën geopperd om de verkeersveiligheid te bevorderen en het bruikbare oppervlak van het plein te vergroten door bv. de bushalte meer richting het politiebureau te verplaatsen. Ook is er gesuggereerd om ruimte te creëren voor een terras voor de horeca en het plaatsen van een kunstwerk om de grens van de wijk te markeren.

De Eerensplein staat in verbinding met het plein aan de Merkusstraat/Stuyvesantstraat. In het zoeken naar oplossingen zal er integraal naar de pleinen worden gekeken. In verband met de fasering is echter besloten deze twee los te benoemen, ook omdat ze anders van aard zijn.

Luchtfoto

2 eerensplein

Enquête

Uit de enquête kwamen de volgende keuzes voor dit plein naar voren. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Resultaten De Eerensplein

Voorgestelde ideeën

Door bewoners zijn tijdens de workshops 38 ideeën bedacht. Deze ideeën worden verdeeld over alle pleinen in de wijk. Voor dit plein waren de volgende ideeën voorgesteld:

8-BoomGroen (sfeer) Bomen als centraal element op het plein
11-BakGroen (sfeer) Verplaatsbaar groen in moderne bakken
12-PergolaGroen (sfeer) Moderne pergola met klimplanten
13-HagenGroen (sfeer) Lage haag als afscheiding, of beschutting
19-Auto'sStalling/berging Parkeren op de pleinen
20-FietsenStalling/berging Fietsparkeren op de pleinen
24-Beeldende kunst 3DKunst Beeldende kunst als centraal element op het plein
26-Toegepaste KunstKunst Beeldende kunst als spelaanleiding
30 - TerrasCultuur/evenementen/horeca Ruimte voor horeca/terrassen
31-IndividueelVerblijven Los bankje
36-Historie-BerlageSfeer Formeel, traditioneel, symmetrisch
37-ModernSfeer Modern/hedendaags in vormgeving