Workshop 2

De tweede bijeenkomst werd gestart met een heerlijke soep en broodjes. Presentator Tom was wederom van de partij en na een tweetal korte presentaties door twee werkgroepleden Melvin Kaersenhout en Olaf Boxman, waarin wat meer de diepte werd ingegaan, werd de groep opgesplitst en werden diverse pleinen groepsgewijs bekeken en aan een kritische blik onderworpen.

Groepje bekijkt het plein in De Sillestraat
Op onderzoek in de wijk door een plein te bezoeken.

De groepen presenteerden hun observaties en ideeën aan elkaar. De uitkomsten van deze workshop bevestigden de uitkomsten van de eerste workshop en werden aangevuld met nieuwe inzichten en rake observaties. Met name de rommeligheid van de huidige pleinen, de stenigheid, de ontoegankelijkheid van veel plekken, en de overheersende aanwezigheid van geparkeerde auto’s en fietsen kwam veelvuldig naar voren. Er werd zelfs opgemerkt dat veel plekken momenteel helemaal niet als plein herkenbaar zijn. Deze constatering vat waarschijnlijk het meest tastbaar samen wat er te winnen valt voor onze buurt!

IMG-20150615-WA0004

Resultaten

De presentaties aan het einde van de avond zijn ingescand:
Resultaten workshop 2 (pdf, 1 mb)

Presentatie van facilitator Tom Vaessen (pdf, 2 mb)

Presentatie van Olaf Boxman (pdf, 6 mb)

Presentatie van Melvin Kaersenhout (pdf, 15 mb)