Werkgroep Bezuidenhout Leeft

2020  13 Juni    De gemeente vraagt om zienswijzen op de Structuurvisie CID.  De acht wijkorganisaties in het CID hebben aan een gezamenlijke reactie gewerkt. Bij deze de reactie van het wijkberaad welke ook te gebruiken is als format voor alle bewoners.

2020 0613 Zienswijze Structuurvisie  planMER CID  format

2020  13 Juni  Vragen en opmerkingen bij de Structuurvisie CID voor gebruik door allen. Een open format lijst welk een ieder kan gebruiken of meesturen bij een zienswijze aan de gemeente Den Haag. Opgesteld door een stedenbouwkundige van het wijkberaad.

2020 juni vragen en opmerkingen bij Structuurvisie-MER

2020 18 mei  Een gezamenlijk verzoek van 8 wijkorganisaties aan de gemeente en gemeente raad

2020-05-18 Verzoek van 8 wijkorganisaties om regie, participatie en LER voor gehele CID

 

2019 september  Interview over LER en bouwplannen Bezuidenhout bij RTVDiscus

2019 Juli  Participatie en Communicatieplan CID

RIS303004 Participatie en Communicatie CID Bijlage RIS303006 Participatie- en communicatieplan CID en voortgang fysiek ruimtelijke projecten CID

RIS303004 Participatie en Communicatie CID Bijlage

2019 Juni  Gemeente tekent overkoepelende bestuursovereenkomst  Staat –  Gemeente

Overkoepelende bestuursovereenkomst Staat – gemeente juni 2019

 

2019 7 Juni  De gemeente vraagt om zienswijzen op de NRD (notitie reikwijdte en detailniveau CID MER). Bij deze de reactie van het wijkberaad welke ook te gebruiken is als format voor alle bewoners.

Reactie cq zienswijze NRD Bzh Format

 

2019 Mei Van gemeente ontvangen procedure route

CID procedure route

2019 mei/juni  Notitie Reikwijdte en Detailniveau CID

RIS302377 Notitie Reikwijdte en detailniveau CID

2019 Januari CID Gebiedsagenda’s

Gebiedsagenda Centraal Ris 301329

Gebiedsagenda Laan van Noi Ris 301329

 

2018 23 september  Website Follow the Money

2018 20 september   Website Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

2018  20 september    Website Publiek Denken

2018  19 september  Artikel in Volkskrant

2018 12 juni  Interview op DenHaagFM over LER

2018 mei 5 Artikel in DenHaagCentraal

2018 Mei Leefbaarheidsmonitor online

2018 Mei  Nieuw Coalitie in Den Haag neemt LER op in akkoord

2018 Mei  Wijkberaad geeft presentatie aan Vereniging Nederlandse Gemeenten.

2018 April Wijkberaad geeft presentatie aan medewerkers Raad voor de Leefomgeving

2018 April  Wijkberaad geeft presentatie aan grote groep gemeente ambtenaren.

2018 Maart  Wijkberaad laat LER zien aan wethouder Wijsmuller

2018  Maart  Strategis  heeft LER prototype klaar voor demonstratie

2017 November  Wijkberaad geeft opdracht aan StrateGis voor bouw Leefbaarheids Monitor.

 

2017 januari

Een nieuwe werkgroep gaat zich bezig houden met de effecten die alle nieuwe woningbouw projecten in de wijk met zich mee brengen.

Nu zijn er al 4721 huur/koop apartementen/studios in voorbereiding of bouw.

Huidige Projecten (1521 woningen / 3042 bewoners zijn bv :

Batavia/Meeuws Laan van NOI   200 appartementen-400 bewoners

De Gouverneur  Johannnes Camphuijsstraat    16 appartementen-32 bewoners

De Monarch 3  Beatrixlaan   248 huurappartementen-496 bewoners

CJG  Koningin Sophiestraat  69 huurappartementen-138 bewoners

Defensie   Marialaan  112 appartement/83 studentenstudios (gereed)-195 bewoners

TNO   Stolberglaan/Marialaan 130 huur/koopappartementen-260 bewoners

De Grotiusplaats  Prins Clauslaan  650 huur/koop appartementen- 1300 bewoners

Carolina van Nassaustraat 28 – 12 appartementen-24 bewoners

 

Toekomstige projecten ( 3350 / 6700 bewoners):

SOZA  Anna van Hannoverstraat    2000 appartementen – 4500 bewoners

Kavel Conservatorium   (100 meter hoog   wonen)   300? woningen-600 bewoners

Kavel KPN Beatrixlaan (70 meter hoog  wonen)  150? woningen

Kavel Buitenlandse zaken ( meerdere woontorens) 300? woningen

Vrijheidsplaats (bovenop UtrechtseBaan)  600? woningen

 

 

Zaken die worden beschouwd zijn oa alle gemeentenota’s die betrekking hebben op leefbaarheid zoals enkele hieronder

Haagse hoogbouwvisie, Eyeline en Skyline 2018

Amendement Leefbaarheid  Hoogbouwnota H 25 jan 2018

Hoogbouwnota incl amendementen gemeente blad -2018-221394

Vastgestelde nota Parkeernormen Den Haag

RIS291425_Wijzigingen-aanvullingen_op_de_nota_Parkeernormen_Den_Haag

Welstandsnota

RIS280303 Kadernota Straten Wegen en Lanen (2015)

Hoogbouwvisie 2001 dh

Hoogbouw bezonning en windhinder norm aanpassing 2009

Ontwikkelingskaders

hoogbouw haagse verdichting 2009

Nota Spelen in de stad 2009-2013

Haagse Nota Mobiliteit 22 september 2011

Haagse Nota Mobiliteit Samenvatting 22 september 2011

Nota Reikwijdte en Detailniveau[1]

Rapport Plan-MER[1]

NotaHaagseBomen

170323-RIS294386 Beleidsregels_Fietsparkeernormen_Den_Haag__

RIS_159450_bijlage_1_Nota_Ecologische_Verbindingszones

RIS296580 Convenant Schenk

 

Een Bezuidenhout site