Wijkberaad Bezuidenhout


10 januari 2011: Jubileumboek Wijkberaad

Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van het Wijkberaad Bezuidenhout is een boekje uitgegeven. Deze uitgave is opgezet in vier wandelingen door onze wijk. De eerste twee wandelingen – door Bezuidenhout-Oost en Bezuidenhout-Midden – gaan over de wapenfeiten van het Wijkberaad, de derde wandeling gaat langs verzetsadressen en de vierde heeft als thema architectuur, stedenbouw en openbare ruimten.
Het boekje is tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari officieel gepresenteerd en het werd opgedragen aan Koos van der Veen, die zich al jaren als vrijwilliger inzet voor onze wijk.

8 november 2010: Bestuurswisseling wijkberaad Bezuidenhout

Per 1 november 2010 is er een nieuwe samenstelling van het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout.
Mocht u contact met een van de bestuursleden willen opnemen, dan kunt u dit in eerste instantie doen via de administratie van het wijkberaad.

Anne-Marieke Beerthuyzen, administratie wijkberaad, 315 09 02, wijkberaad@bezuidenhout.nl


Doel: het waarborgen van de inspraak van de wijkbewoners in het algemeen en daar waar nodig of aan de orde de oprichting van nieuwe werkgroepen of commissies te stimuleren.

Werkwijze: ondersteunen van de vele werkgroepen en commissies in het Bezuidenhout. Het bestuur van het wijkberaad vergadert maandelijks in het wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout.

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
telefoon: 315 09 02
e-mail: wijkberaad@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site